Trends in 2022

De vastgoed markt is voortdurend in ontwikkeling. Net zoals voorgaande jaren zijn de transactievolumes opnieuw overtroffen. Huurwoningen zijn op dit moment de grootste beleggingscategorie op de Nederlandse markt geworden. 

Hieronder zie je een overzicht van twee belangrijke ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt: 

 

  1. Woningtekort 

De Nederlandse bevolking nam de afgelopen jaren sterk toe. Elk jaar neemt de totale bevolking gemiddeld toe met 100.000 mensen. Daarnaast groeit het aantal huishoudens elk jaar. In 2018 en 2019 was de groei op jaarbasis meer dan 70.000 huishoudens. In combinatie met het te langzaam opkomen van de woningbouw zorgen deze hoofdfactoren voor het tekort aan woningen.

 

  1. Vergrijzing 

Vergrijzing is een grote ontwikkeling binnen de vastgoedmarkt. De euforie na de tweede wereldoorlog leidt in veel westerse landen, en ook in Nederland, tot een geboortegolf. Daarnaast wonen en eten we een stuk beter. De enorm verbeterde hygiëne heeft er voor gezorgd dat we er veel minder pasgeborenen sterven. Ouderen geven de voorkeur om thuis te blijven wonen in plaats van een

stap te maken naar een bejaardentehuis. Op de vastgoedmarkt ontstaan nieuwe ideeën voor zorgwoningen. Eén van de ideeën is een zorghofje waar senioren samen met jongeren wonen. Senioren betalen iets meer huur in vergelijking met de jongeren. In ruil hiervoor doen de jongeren klusjes voor de senioren, bijvoorbeeld de boodschappen of huishoudelijke klusjes.