Residentieel

Zorgvastgoed

De komende jaren zal de groep 65-79-jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt de groep 80-plussers sterk toe, de dubbele vergrijzing. De belangrijkste drijfveren voor het ontwikkelen van zorgvastgoed is de ontgroening en het fluctuerende aanbod. De overheid streeft er naar om één miljoen woningen te bouwen tot 2030. Bijna de helft moeten levensloopbestendige woningen voor senioren worden. De enorme vraag naar zorg voor senioren biedt grote kansen.

Velder Vastgoed is door heel Nederland actief voor investeerders en verkopers van beleggingen en (her)ontwikkelingen in o.a. 24-uurs zorg, ouderenzorg, jeugdzorg, gezondheidscentra en gehandicaptenzorg. 

Ben je op zoek naar zorgvastgoed of wil je verkopen? Vul het formulier in.

Abonneer en blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.